Prawa pracownicze przez cały rok

30 Wrzesień 2021, wyświetleń: 263,

Praca sezonowa nie umniejsza Twoich praw pracowniczych!


Pracownicy sezonowi – z racji tymczasowego charakteru świadczonej pracy – są bardziej narażeni na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Dodatkowo pandemia COVID-19 pogorszyła sytuację pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na zachorowania. 
Pracownicy sezonowi, najczęściej przyjeżdżają do Polski z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Nepalu czy Indii. Wykonują u nas pracę w sektorze rolnictwa głównie w ogrodnictwie, a także świadczą prace podstawowe - jako pomoc kuchenna, pomoc domowa i sprzątacze, a także pracownicy obsługi  i sprzedaży. Spory odsetek pracowników sezonowych stanowią robotnicy przemysłowi, w szczególności pracownicy budowlani czy operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, a także kierowcy.
Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. 
Właśnie dlatego Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu przyłącza się do kampanii informacyjnej dla pracowników sezonowych. „PRAWA PRZEZ CAŁY ROK” organizowaną przez Europejski Urząd ds. Pracy (ELA), by szerzyć wiedzę dotyczącą pracy sezonowej.
Pamiętaj! Każdy pracownik sezonowy ma prawo do: 
  • pełnej informacji o warunkach zatrudnienia, warunkach pracy i przysługujących uprawnieniach pracowniczych;
  • pisemnej umowy o pracę;
  • otrzymania od pracodawcy jednego egzemplarza wydanego dla Ciebie zezwolenia na pracę lub oświadczenia wpisanego do ewidencji w powiatowym urzędzie pracy (gdy jesteś cudzoziemcem spoza Unii Europejskiej,  Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii);
  • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  • ochrony swoich praw pracowniczych i korzystania w tym celu z pomocy Państwowej Inspekcji Pracy oraz dochodzenia roszczeń od pracodawcy na drodze sądowe.
Wejdź na stronę www.ela.europa.eu/en/information-seasonal-workers-and-employers i dowiedz się więcej o prawach dostępnych w każdym kraju dla pracowników sezonowych.
 
 

 


Ankieta