Polski Inkubator Rzemiosła

29 Lipiec 2021, wyświetleń: 651,

Rusza konkurs wniosków o dofinansowanie


Uprzejmie informujemy, że w dnia 21.07.2021 ruszył konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach programu ,,Polski Inkubator Rzemiosła". 
„Polski Inkubator Rzemiosła” jest programem obejmującym okres od 2021 do 2030 r, poświęconym  promocji rzemiosła i kształcenia dualnego.
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursach w ramach Programu są wyłącznie organizacje rzemieślnicze. 
Głównym celem programu jest wsparcie dla organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, które wpłynie pozytywnie na rozwój ich kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego. Środki finansowe z programu pomogą zrealizować cele statutowe organizacji rzemieślniczych oraz wpłyną pozytywnie na rozwój ich przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.
W ramach konkursu organizacje rzemieślnicze mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach dwóch ścieżek:
Ścieżka 1 - rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych 
Ścieżka 2 - rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych
W każdej ze ścieżek maksymalna kwota dotacji wynosi 20 000 zł. 
Termin złożenia wniosków to 11.08.2021 godz. 15:00.
Składanie wniosków odbywa się poprzez System Obsługi Dotacji. 
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo w poniższym regulaminie. 

Źródło: https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/


Ankieta