Od 1.01.2010 na wszystkie pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t. nakłada się opłatę drogową zwaną „mytem”.
" />