Nowy zawód - mechanik motocyklowy

13 Luty 2015, wyświetleń: 6061,

Od 1 września 2015 r. możliwość nauki w zasadniczej szkole zawodowej.


 
 
 
 
 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowy zawód – mechanik motocyklowy do nauczania na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Dzięki tej inicjatywie               od 1 września 2015 r. istnieje możliwość szkolenia młodocianych pracowników na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w firmach, które                  w zakresie prowadzonej działalności wykonują naprawę i konserwację motocykli oraz posiadają kadrę z uprawnieniami do szkolenia.
 
Firmy zainteresowane realizacją nauki tego zawodu zobowiązane są zatrudniać instruktora praktycznej nauki zawodu, który posiada kwalifkacje zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626). Ponadto osoby prowadzące dzialalność gospodarczą zaliczaną do rzemiosła i jednocześnie zatrudniające młodocianych pracowników zobowiązane są należeć do organizacji rzemieślniczej (cechu) zgodnie z ustawą o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979 z późn. zm.).
 
Osoby, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji do szkolenia, będą mogły uzupełnić je w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu poprzez przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie mechanik motocyklowy oraz ukończenie kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Aktualnie prowadzimy nabór osób na kurs pedagogiczny oraz przygotowujemy się do powołania komisji egzaminacyjnej w tym zawodzie (szczegółowa informacja na poniżej).
 
Zachęcamy do podjęcia działalności edukacyjnej w Państwa firmie. Dodatkowo nadmieniamy, iż pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników mają prawo do uzyskania refundacji wypłacanego wynagrodzenia młodocianym pracownikom oraz dofinansowania kosztów kształcenia.
 
Firmy zainteresowane przyjęciem młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, uprzejmie prosimy o zgłoszenie do Wydziału Oświaty Izby najlepiej w terminie do 15 marca 2015 r., wysyłając wiadomość na adres: oswiata@irpoznan.com.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 61 859 35 22. Państwa zgłoszenie umożliwi opracowanie bazy firm, w których możliwa będzie realizacja nauki zawodu i upowszechnienie jej na stronie internetowej Izby oraz wśród tegorocznych absolwentów gimnazjów podczas Targów Edukacyjnych odbywających się w dniach 20-22 marca 2015 r.
 
Iwona Derda
Naczelnik Wydziału Oświaty
 
 
 Tagi powiązane z wiadomością:
mechanik motocyklowy, nowy zawód


Podobne tematy dla tagów: mechanik motocyklowy,nowy zawód,

Mechanik motocyklowy
Promocja zawodu mechanik motocyklowy na Targach Edukacyjnych 20-22.03.2015.
Rusza nabór do klasy o specjalności mechanik pojazdów motocyklowych
Pierwszy raz w Polsce!

Ankieta