Informujemy, iż  z uwagi na duże zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania w ramach Działania 8.1 POIG ustanowiono dodatkowy termin naboru wniosków.
" />