Pomimo, że w porównaniu z innymi krajami europejskimi, w Polsce utrzymuje się korzystna sytuacja rynkowa, rodzimy sektor MŚP coraz silniej odczuwa efekty światowego kr" />