Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przekazał nam zaktualizowany poznański wykaz wolnych lokali użytkowych i garaży. Można je zagospodarować na pisemne wnioski. W załącznikach znajdą Państ" />