Konkurs dla firm sektora MŚP „Oszczędzaj, chroniąc środowisko”

2015-12-28 00:00:00

Zapraszamy do udziału! Na zwycięzców czeka 30 nagród pieniężnych!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy małe i średnie firmy z branż: usług osobistych (salony fryzjerskie i kosmetyczne), spożywczej (piekarnie, cukiernie i zakłady rzeźnicko-wędliniarskie), budowlanej, poligraficznej, drzewnej oraz motoryzacyjnej do udziału w konkursie „Oszczędzaj, chroniąc środowisko”.

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie wdrożonych lub planowanych do wdrożenia w ciągu 3 kolejnych miesięcy rozwiązań technicznych, które pozwoliły lub pozwolą na oszczędzanie zasobów, tj. wody, energii elektrycznej, paliwa lub innych w procesie produkcji i świadczonych usług.

W każdej z sześciu branż przewidziano następujący zestaw nagród:

Pierwsza nagroda – do równowartości 1,000 Euro

Druga nagroda – do równowartości 750 Euro

Trzecia nagroda – do równowartości 500 Euro

Dodatkowo, niezależnie od nagród, w każdej branży przewidziano po dwa wyróżnienia za oryginalność i nowatorstwo wdrożonego rozwiązania – do równowartości 800 Euro!

Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać na adres:

 

Stowarzyszenia REFA Wielkopolska,

ul. Rubież 46/C5,

61-612 Poznań

 

w terminie do 28 lutego 2016 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opisanie rozwiązania, jakie zostało wdrożone w ciągu ostatnich 18 miesięcy lub takie, które jest planowane do wprowadzenia w ciągu trzech kolejnych miesięcy z określeniem zakładanych rezultatów. W ten sposób można uzyskać „Certyfikat firmy przyjaznej środowisku” i ubiegać się o refundację części poniesionych kosztów – dla laureatów konkursu w każdej z powyższych branż.

 
Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska w ramach projektu „3xŚrodowisko” - LIFE12 INF/000009/3xŚrodowisko/PL dofinansowanego z instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe informacje na stronie www.3xsrodowisko.pl.

 

Pismo Jerzego Bartnika – Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego zachęcające do udziału w Konkursie

str1, str2

 

Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy i newsletter można pobrać poniżej:

 

 

tre zostaa wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,konkurs-dla-firm-sektora-msp-oszczedzaj-chroniac-srodowisko-1.html