Przyrzekam uroczyście pilnie wypełniać obowiązki ucznia aby dobrą pracą umacniać wysoką rangę Rzemiosła Polskiego