Jak zgłosić nieprawidłowości w firmie?

19 Październik 2021, wyświetleń: 397,

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie


Whistleblowing – jak spełnić obowiązek anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w firmach?
Waluta Wiedzy oraz Poznań Biznes Partner zapraszają  na bezpłatne szkolenie pt. Whistleblowing – jak spełnić obowiązek anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w firmach?
Podczas spotkania dowiesz się:
- jakie podmioty, od 17.12.2021 r., będą zobowiązane zapewnić swoim pracownikom możliwość anonimowego
zgłaszania naruszeń,
- kim jest Whistleblower, czyli sygnalista,
- w jaki sposób należy chronić sygnalistów,
- jakie występują rodzaje zgłoszeń,
- jak zapewnić w firmie system anonimowego zgłaszania naruszeń.
Termin: 8 listopada 2021 r., godz. 10:00 - 11:00
Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 
Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.
Szkolenie poprowadzi:
Mirosława Zachaś-Lewandowska
Jestem trenerem, doradcą, założycielem firmy szkoleniowo– doradczej „Waluta Wiedzy”. Prowadzę szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Compliance, a także doradzam w zakresie anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w firmach. 
Przez 17 lat współtworzyłam instytucję finansowej, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, byłam odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, kredytu konsumenckiego, usług płatniczych, reklamacji, gwarantowania depozytów. W całym okresie pracy zawodowej przygotowywałam i prowadziłam szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian. 
Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w całym okresie pracy zawodowej uczestniczyłam w około 60-ciu szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oczywiście cały czas aktualizuję swoją wiedzę
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację: https://app.evenea.pl/event/whistleblowing/

Ankieta