Fryzjer męski - pierwszy egzamin

08 Wrzesień 2021, wyświetleń: 887,

Młodzi barberzy


Po wielu latach odbył się pierwszy egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer męski. Stworzenie możliwości potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w tym zawodzie jest rezultatem rosnącego zainteresowania usługami z zakresu fryzjerstwa męskiego, a w szczególności barberstwem. Potrzeba ta zaowocowała rozpoczęciem eksperymentu pedagogicznego w Zespole Szkół Odzieżowych w Poznaniu i uruchomieniem klasy. Praktyczna nauka zawodu była realizowana na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w firmach rzemieślniczych. Zwieńczeniem nauki był przeprowadzony egzamin czeladniczy. Teraz jest czas na podsumowanie eksperymentu i podjęcie dalszych działań umożliwiających szersze rozwijanie fryzjerstwa męskiego.
W wyniku uruchomienia powyższego eksperymentu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z wiodącymi fachowcami w zakresie fryzjerstwa męskiego opracowała standard wymagań egzaminacyjnych w tym zawodzie, pytania i zadania egzaminacyjne. Powołaliśmy również na razie jako jedyni w Polsce komisję egzaminacyjną w tym zawodzie. W jej skład wchodzą znani fryzjerzy specjalizujący się we fryzjerstwie męskim.
Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej oraz inicjatorem całego przedsięwzięcia jest Adam Szulc, poznański fryzjer i autor dwóch książek: „Fryzjer męski” i „Następny proszę!”. Współpracują z nim m.in. Robert Grzempowski - kontynuator wielopokoleniowej tradycji fryzjerstwa w Poznaniu, Tomasz Drab – reprezentant młodego grona utalentowanych fryzjerów z wieloma osiągnięciami na skalę światową oraz Lucjan Szajbel - Trener Kadry Narodowej Barber federacji C.M.C., laureat wielu nagród, który przyjechał na nasz egzamin specjalnie z Rudy Śląskiej. Więcej o członkach naszej komisji egzaminacyjnej można przeczytać na ich stronach internetowych:
Egzaminy czeladnicze w zawodzie fryzjer męski na stałe wchodzą do oferty kwalifikacji zawodowych, które są możliwe do potwierdzenia w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Gorąco zachęcamy do zgłoszenia się i uzyskania świadectwa czeladniczego – dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu w kraju i za granicą. Etap praktyczny odbył się w klimatycznym salonie Adama Szulca na żywych modelach.
Iwona Derda 
Naczelnik Wydziału Oświaty - WIR w Poznaniu 

Ankieta