Forum Finansowania MMŚP

06 Lipiec 2021, wyświetleń: 1112,

Zapraszamy przedsiębiorców - online


W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Współorganizatorów i Partnerów serdecznie zapraszamy na
Forum Finansowania MMŚP
pt. „Dostęp przedsiębiorców do kredytu w okresie wychodzenia z pandemii”,
które odbędzie się 8 lipca br. o godz.10.00 w formule online.
Wydarzenie zostało objęte Patronatami Honorowymi: Komisji Europejskiej, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zapraszamy do rejestracji: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 6 lipca 2021 r. Limit miejsc ograniczony.
 
Tegoroczne Forum jest edycją szczególną, tak jak szczególny jest rok 2021 – czas pandemii, ale również rozpoczęcie etapu wychodzenia z wprowadzonych ograniczeń zarówno w życiu społecznym jak i gospodarczym, co skutkuje koniecznością umożliwienia uzyskania nowych instrumentów dla rozwoju gospodarczego. Celem konferencji jest wspólna analiza i zaprezentowanie aktualnej i kompleksowej informacji nt. dostępu przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, w tym omówienie nowych uwarunkowań regulacyjnych oraz planowanych instrumentów publicznego wsparcia finansowania zewnętrznego dla biznesu.
Podczas forum przedstawimy najnowsze raporty o stanie rynku kredytowego oraz umożliwimy uzyskanie indywidualnych konsultacji z ekspertami instytucji finansowych i publicznych. Spotkanie będzie zarówno okazją do poznania oferty finansowej oraz najnowszych programów wsparcia jak i dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju finansowania MŚP.
Do udziału w Forum zaprosiliśmy banki, instytucje okołobankowe, organizacje przedsiębiorców oraz kluczowe instytucje publiczne dla rynku finansowego z obszaru MŚP. Liczymy, że konferencja zgromadzi wielu uczestników rynku, w tym także innowatorów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu i pro biznesowych środków masowego przekazu.
Udział w charakterze prelegentów potwierdzili już pierwsi prezesi banków, organizacji przedsiębiorców, ośrodków badawczych, kierownictw kluczowych dla biznesu resortów i agencji rządowych.
Podczas spotkania przedstawione zostaną bloki tematyczne z zakresu m.in.:
Dostęp do kredytu u schyłku pandemii
Klimat regulacyjny a dostęp do kredytu w erze odbudowy
Jak wesprzeć dostęp usług finansowych po pandemii?
W ramach Forum Finansowania MMŚP 8 lipca w godz. 15:00- 17:00 serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego, w celu indywidualnych konsultacji dotyczących instrumentów finansowych UE.
źródło: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/forum-finansowania-mmsp-dostep-przedsiebiorcow-do-kredytu-w-okresie-wychodzenia-z-pandemii-8-lipca-2021-r-godz-1000/

Ankieta