Egzaminy mistrzowskie i czeladnicze sfinansowane z EFS

2017-12-04 00:00:00

Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski

 

 

 

 

 

 

 

Wielkopolska Izba Rzemie┼Ťlnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, i┼╝  Zak┼éad Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu realizuje projekt pt. „Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszka┼äców Wielkopolski”.

 

W ramach powy┼╝szego przedsi─Öwzi─Öcia istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç przyst─ůpienia do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego dofinansowanego z EFS przez osoby, które spe┼éniaj─ů nast─Öpuj─ůce warunki:

• zamieszkuj─ů i pracuj─ů na obszarze województwa wielkopolskiego,

• s─ů w wieku powy┼╝ej 25 roku ┼╝ycia w wieku aktywno┼Ťci zawodowej o niskich kwalifikacjach (maksymalny poziom wykszta┼écenia to uko┼äczone liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupe┼éniaj─ůce lub zasadnicza szko┼éa zawodowa),

• spe┼éniaj─ů warunki okre┼Ťlone w Rozporz─ůdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzaj─ůcego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemie┼Ťlniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89 z pó┼║n.zm.).

 

W projekcie zaplanowane jest przeprowadzenie kursów i egzaminów dla 150 osób doros┼éych pracuj─ůcych w nast─Öpuj─ůcych zawodach:

• w─Ödliniarz,

• cukiernik,

• piekarz,

• dekarz,

• betoniarz-zbrojarz,

• blacharz,

• elektryk,

• murarz-tynkarz,

• stolarz,

• monter zabudowy i robót wyko┼äczeniowych w budownictwie.

 

Ka┼╝dy z uczestników projektu b─Ödzie mia┼é zagwarantowany udzia┼é w kursie przygotowuj─ůcym do egzaminu ,a po jego uko┼äczeniu przyst─ůpienie do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego. Wk┼éad w┼éasny udzia┼éu w projekcie dla kandydata na egzamin mistrzowski wynosi 200 z┼é, a na egzamin czeladniczy 100 z┼é.

Nabór na szkolenia prowadzony jest do 31.07.2018 r., natomiast egzaminy  w ramach projektu przeprowadzane b─Öd─ů do 15.09.2018 r. dla 5-7 osobowych grup zrekrutowanych w wybranych zawodach.

 

Realizacja kursów mo┼╝e odby─ç si─Ö w siedzibie Cechu, biurach Pe┼énomocnika Izby w regionie lub Centrach Kszta┼écenia ZDZ, w szczególno┼Ťci na terenie 5 regionów Wielkopolski: Kalisz, Konin, Leszno, Pi┼éa, Pozna┼ä.

 

Osoby zainteresowane udzia┼éem w projekcie proszone s─ů o wype┼énienie formularza zg┼éoszeniowego wraz z deklaracj─ů – o┼Ťwiadczeniem (wzory w za┼é─ůczeniu) i przes┼éanie wraz z kompletem dokumentów do Wydzia┼éu O┼Ťwiaty Izby w Poznaniu lub do biura Pe┼énomocnika Izby w regionie. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów zg┼éoszenia zostan─ů przekazane do odpowiedniego oddzia┼éu ZDZ.

 

Jednocze┼Ťnie informujemy, i┼╝ realizacja szkolenia praktycznego zaplanowana jest przy wspó┼épracy z pracodawcami. Firma przyjmuj─ůca grup─Ö osób na szkolenie b─Ödzie mia┼éa zagwarantowane wynagrodzenie za prowadzenie zaj─Ö─ç praktycznych 50 z┼é/h, wynajem pomieszcze┼ä 50 z┼é/h oraz zwrot kosztów za ewentualne zu┼╝ycie materia┼éów.  Osoby zainteresowane wspó┼éprac─ů w tym zakresie prosimy o kontakt z biurem projektu w Zak┼éadzie Doskonalenia Zawodowego.

Gor─ůco zach─Öcamy do wspó┼épracy i udzia┼éu w projekcie!

 

Iwona Derda

 

 

Formularz zg┼éoszeniowy – umowa – karta zg┼éoszenia uczestnictwa w szkoleniu,

Deklaracja – o┼Ťwiadczenie uczestnictwa w projekcie,

Regulamin udziału w projekcie,

Ulotka – Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszka┼äców Wielkopolski.

treťŠ zosta│a wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,egzaminy-mistrzowskie-i-czeladnicze-sfinansowane-z-efs-1.html