Po spotkaniu 9 marca 2010 roku w MEN jest nadzieja na korzystne zmiany w systemie kształcenia zawodowego." />