Chronologia zdarzeń związanych z aktualnymi zakłóceniami w refundacjach kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom z Funduszu Pracy.
 

" />