Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorców

2015-07-03 00:00:00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach polityki prewencyjnej oferuje zainteresowanym wzięcie udziału w programie dofinansowania przedsiębiorstw

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach polityki prewencyjnej oferuje zainteresowanym wzięcie udziału w programie dofinansowania przedsiębiorstw. Program polega na bezzwrotnym wsparciu finansowym dla uczestników programu w zakresie dofinansowania podejmowanych przez nich działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy pracowników przez cały okres aktywności zawodowej.

Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prewencji wypadkowej określone są w art. 37 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.).

 

Program składa się z następujących komponentów:

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

 

 

 

Wnioski o dofinansowanie płatników składek są przyjmowane w trybie ciągłym. Należy je składać w wersji papierowej na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Prewencji i Rehabilitacji
ul. Szamocka 3, 5,
01-748 Warszawa

Informacje na temat Programu dofinansowania można uzyskać pod numerem 22 560 16 00 oraz pod adresem e-mail: cot@zus.pl

Obszerna informacja na temat Programu, wyjaśnienia do wniosku i wzór wniosku osadzona jest na stronie internetowej: www.zus.pl/prewencja

 

 

Wiesław Ratajczak

tre zostaa wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,bezzwrotne-wsparcie-dla-przedsiebiorcow.html