Bezpłatne kursy dokształcające

2017-10-12 00:00:00

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu UAM zaprasza!

 

 

 

 

 

 

 


 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zaprasza na bezpłatne kursy dokształcające


„Specjalista ds. finansów i rachunkowości”
„Metody i techniki zarządzania”


Kursy kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.


Kurs obejmuje 80 godzin zajęć. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób. Kurs odbędzie się w roku akademickim 2017/2018 (w soboty i niedziele). Uczestnicy otrzymają bezpłatne: podręczniki i materiały szkoleniowe. zwrot kosztów dojazdu dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych catering dla wszystkich uczestników kursów. W kursach mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd. Pierwszeństwo w rekrutacji mają kobiety (min. 58%), osoby bezrobotne (min. 10%), osoby niepełnosprawne (min. 15%), a po spełnieniu tych kryteriów - osoby w wieku 50 lat i więcej oraz osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach

.
Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępne są w Biurze Projektu lub na stronie internetowej projektu


„Specjalista ds. finansów i rachunkowości”: http://prawo.amu.edu.pl/kursy-doksztalcajace/kursy-doksztalcajace/strona-glowna/specjalista-ds.-finansow-i-rachunkowosci
 

„Metody i techniki zarządzania”: http://prawo.amu.edu.pl/kursy-doksztalcajace/kursy-doksztalcajace/strona-glowna/metody-i-techniki-zarzadzania
 

Biuro projektu:
Arleta Borowiak, Dział Nauki i Programów Krajowych,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 98 mail: arletab@umu.edu.pl, tel. 61 829 4016.
Dokumenty można składać w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, pok. 17.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

 

Plakat informacyjny

tre zostaa wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,bezplatne-kursy-doksztalcajace.html