Zaułek rzemiosła 

 

 

Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych „Zaułek Rzemiosła”

 

Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych.
 
Jakie są cele szczegółowe programu?
Kto może zostać uczestnikiem programu?
Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykonywanie działalności w profilu zgodnym z listą unikatowych specjalności rzemieślniczych, która została zatwierdzona na potrzeby Programu.
 
Jakie są korzyści dla rzemieślników, którzy dołączą do programu?
Partnerami odpowiedzialnymi za realizację programu są:
Organem czuwającym nad realizacją programu jest Komitet Sterujący, reprezentujący partnerów programu.
 

Program „Zaułek Rzemiosła" jest programem wieloletnim z corocznie uzgadnianym przez Partnerów planem działań. Program będzie realizowany na terenie różnych obszarów miasta Poznania.

 

W poniższych linkach znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje.

 

Regulamin najmu komunalnych lokali użytkowych 
 
Mapa obszaru objętego Programem
 
Oferta lokali objętych Programem
 
Wykaz lokali użytkowych objętych Programem
 
Formularz zgłoszeniowy do udziału w programie.
 
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

 

Karta oceny wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu 

 

Oświadczenie Poręczyciela prowadzącego gospodarstwo rolne jako osoba fizyczna o dochodach osiągniętych w 2016 roku

 

Oświadczenie Poręczyciela osiągającego dochody z tytułu najmu lokali w roku 2016

 

Oświadczenie Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub w formie spółki cywilnej o osiąganych dochodach w roku 2016

 

Oświadczenie o nie ubieganiu się  o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II. 

 

 Oświadczenie wnioskodawcy

 

Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Poręczyciela

 

Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Pracodawcy

 

 Plan przedsięwzięcia 

 

Umowa   o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 

 

Umowa użyczenia lokalu na cele prowadzenia działalności gospodarczej 

 

Wniosek

 

Wymagane dokumenty dotyczące przedstawionych form zabezpieczenia 

 

 Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu

 

Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html