Zaułek rzemiosła 

 

 

Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych „Zaułek Rzemiosła”

 

Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych.
 
Jakie są cele szczegółowe programu?
Kto może zostać uczestnikiem programu?
Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykonywanie działalności w profilu zgodnym z listą unikatowych specjalności rzemieślniczych, która została zatwierdzona na potrzeby Programu.
 
Jakie są korzyści dla rzemieślników, którzy dołączą do programu?
Partnerami odpowiedzialnymi za realizację programu są:
Organem czuwającym nad realizacją programu jest Komitet Sterujący, reprezentujący partnerów programu.
 

Program „Zaułek Rzemiosła" jest programem wieloletnim z corocznie uzgadnianym przez Partnerów planem działań. Program będzie realizowany na terenie różnych obszarów miasta Poznania.

 

W poniższych linkach znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje.

 

 
 
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego
 
Wykaz lokali objętych programem
 
Program
 
Porozumienie ,,Zaułek Rzemiosła"
 
Mapa obszaru objętego programemtreść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html