Zatrudnienie młodocianego pracownikaUstawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.94, z późn. zm.) Dział IX - Zatrudnianie młodocianych, rozdział I -VI treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html