Zaświadczenie ukończenia nauki zawoduOsoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu z tytułu ukończenia nauki zawodu składają do egzaminu zaświadczenie ukończenia nauki zawodu.

Informujemy jednocześnie, iż w przypadku, gdy zatrudnienie ustało, dokumentem potwierdzającym wykonywanie zawodu jest świadectwo pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.


treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html