Zasięg i działania WIRZasięg działania i zadania WIR
 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle z nowelizacją obowiązującą od 5 grudnia 2015 roku oraz na podstawie statutu,  który określa podstawowe zadania Izby Rzemieślniczej wobec zrzeszonych organizacji, urzędów administracji rządowej i samorządowej, innych instytucji oraz indywidualnych rzemieślników. Zasięgiem działania Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu jest cała Polska.

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html