Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianychRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz.278, z późn.zm.)  określa:treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html