Zakres wymagań na egzaminieEgzamin sprawdzający składa się z części praktycznej, podczas której kandydat wykonuje zadania praktyczne i części teoretycznej polegającej na udzieleniu odpowiedzi z zakresu:

związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html