Zakres wymagań na egzaminie sprawdzającymEgzamin sprawdzający składa się z części praktycznej, podczas której kandydat wykonuje zadania praktyczne i części teoretycznej polegającej na udzieleniu odpowiedzi z zakresu przepisów bhp, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html