Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającegoW związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie przeprowadzania egzaminu poniżej zamieszczamy do wiadomości klauzulę informacyjną w zakresie egzaminu sprawdzającego dla pracowników młodocianych pobierz klauzulę

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego - pobierz wniosek.
  2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech.
  4. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do egzaminów. – pobierz zgodę
  5. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy - pobierz dowód wpłaty

 .treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html