Wschowa 
Cech Rzemiosł Różnych
Wschowa 67-400,
ul. Lipowa 1
tel. 65 540 22 36
 
crr.wschowa@op.pl
www.wschowa.icech.pl


treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html