TrzciankaCech Rzemiosł Różnych
Trzcianka 64-980,
ul. Żeromskiego 15
tel./fax 67 216 33 15
 
cech@trzcianka.com.pl
www.trzcianka.icech.pl
 
Wykaz spółdzielni rzemieślniczych 
64-980 Trzcianka,
ul. 27 Stycznia 85
tel. 67 216 20 82
spolrzemtrzcianka@onet.eu


treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html