Regulacje prawne dotyczące egzaminów mistrzowskich, czeladniczych i sprawdzających 

 

 

Regulacje prawne dotyczące egzaminów mistrzowskich, czeladniczych i sprawdzających

 

1.     Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. – ( Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz.979 z późn. zm).

 

2.     Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z         późn. zm.)

 

3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia13 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego,           egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych  przez  komisje egzaminacyjne         izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89).

 

4.     Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:NO-I-130/ES/03 -

        w  sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania               określonej pracy (podjęta na podstawie art. 7 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o             rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm.) i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja          1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, póz. 278 z                 późn. zm.)treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html