Refundacje i dofinansowania 

Szanowni Państwo

 

 

W załączeniu przesyłamy stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP w Poznaniu z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rozliczania umów o refundację zawartych przez pracodawców z komendami wojewódzkimi OHP w 2013 r. i w pierwszej połowie 2014 r.

 

 

Stanowisko WWK OHP oparte jest na ostatecznym rozstrzygnięciu przedmiotowej sprawy przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda z dnia 22 lipca 2016 r., które odmienne jest w treści od pierwotnej interpretacji MRPiPS zawartej w piśmie z dnia 29 czerwca 2016 r.
 
Z posiadanych informacji wynika, iż Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik prowadzi intensywne rozmowy w MRPiPS oraz KG OHP by zmienić stanowisko Ministerstwa w tej sprawie.W załączeniu przesyłamy stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP w Poznaniu z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rozliczania umów o refundację zawartych przez pracodawców z komendami wojewódzkimi OHP w 2013 r. i w pierwszej połowie 2014 r.
 
 
 
            
 
Z poważaniem
 
Wiesław Ratajczak
Z-ca Dyrektora WIR
 
 
Pismo WWK OHP
 


treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html