Refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikomRefundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń  odbywa się aktualnie na podstawie dwóch aktów prawnych:treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html