Punkt KonsultacyjnyPunkt Konsultacyjny Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, świadczy bezpłatne usługi informacyjne skierowane dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.


Konsultanci  świadczą bezpłatne usługi informacyjne :
    - w Punkcie Konsultacyjnym
    - telefonicznie,
    - elektronicznie (e-mail),
    - w ramach seminariów. 
Zakres bezpłatnej usługi informacyjnej Punktu Konsultacyjnego obejmuje:
 1. pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych,
 3. informacje na temat możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych
  1. usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym (np. audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/wdrożeniu technologii)
  2. informacje na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń
 4. inne informacje
  1. informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży
  2. wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.
ZAPRASZAMY  do Punktu Konsultacyjnego Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu:

 Zadaj pytanie konsultantowitreść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html