Projekt Learning e-Mobility Plus 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Learning e-Mobility Plus   

 

 

Z uwagi na systematyczne wyczerpywanie się kopalnych źródeł energii również w branży motoryzacyjnej prowadzi się od lat intensywne badania w celu stworzenia takich systemów napędowych, które byłyby nie tylko opłacalne, ale także zgodne z wymogami ochrony środowiska.

 

 

Jednym z takich rozwiązań są silniki elektryczne, które przewyższają sprawnością silniki spalinowe, jak również są tańsze w eksploatacji, nie zanieczyszczają powietrza i nie wywołują hałasu.

Obecnie opracowano już akumulatory, które potrafią zgromadzić bardzo dużą ilość energii
i wszystko wskazuje na to, że w przyszłości samochody elektryczne zdominują rynek motoryzacyjny.

Międzynarodowy projekt pt: Learning e-Mobility Plus w którym od września 2014 do sierpnia 2016 r. bierze udział Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz
z partnerami z Niemiec, Polski i Włoch ma na celu:

Natomiast rezultatami projektu będzie opracowanie materiałów szkoleniowych i zbudowanie modeli, które umożliwią prowadzenie dla uczniów szkół zawodowych i studentów wyższych uczelni zajęć dydaktycznych uwzględniających aktualne osiągnięcia technologiczne
w zakresie elektromobilności. 

Projekt zakłada również opracowanie wskazówek dydaktycznych i przykładów dobrych praktyk dla nauczycieli, wykładowców i mistrzów praktycznej nauki zawodu.
 

Wyniki projektu zostaną przekazane decydentom, szczebla regionalnego, narodowego
i europejskiego.

 

 Strony internetowe partnerów na których można znaleźć informację nt. projektu:

 www.emoplus.bgz-berlin.de

 www.samochodowka.edu.pl

 www.put.poznan.pl
 

Informację nt. projektu Learning e-Mobility Plus opracowała Anna Borowiak
Gł. Specjalista Wydziału Promocji Gospodarczej WIR
Tel. 61 859 35 26
e-mail: anna.borowiak@irpoznan.com.pl

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html