Programy nauczania i podręcznikiRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r.  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 752).

Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz program nauczania dla zawodu dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego oraz program nauczania dla zawodu opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. Zaproponowany przez nauczyciela program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html