Podwójny status prawny młodocianego pracownikaMłodociany pracownik zatrudniony w celu nauki zawodu dokształcający się w systemie szkolnym (w zasadniczej szkole zawodowej) nabywa podwójny status prawny:treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html