Plan Rozwoju 12.07.2016 

 

DORADCY

 

 

 

W związku ze składaniem przez Wielkopolską Izbę Rzemieślnicza w Poznaniu

 

 

wniosku do  Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz przewagi konkurencyjnej na rynku,POWER

 

przesyłamy zapytanie ofertowe na doradztwo:

 

 

  1. Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, które nie posiadają planu lub strategii rozwoju, w tym przygotowanie propozycji planów rozwojowych określających zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych, oraz pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w woj. Wielkopolskim
  2. Monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia planów rozwojowych MMSP w okresie trwania projektu.

Zapraszamy do złożenie oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym najpóźniej do dnia 19  lipca 2016 r. godz. 15.00.

 

Projekt będzie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr1 oferta

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 


treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html