Parlament HanzeatyckiWspółpraca Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej

z  Parlamentem Hanzeatyckim

 

Parlament Hanzeatycki powstał w Hamburgu w roku 1994 z inicjatywy organizacji wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw (dalej MŚP) w regionie Morza Bałtyckiego. W swojej obecnej strukturze stowarzyszenia non-profit istnieje od 2004 r. Członkami stowarzyszenia jest ponad 45 Izb Rzemiosła, Izb Przemysłowo-Handlowych i innych instytucji, które wspierają MŚP ze wszystkich państw bałtyckich (Niemcy, Polska Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Dania).

Głównym celem działań Parlamentu jest wzmacnianie konkurencyjności regionu, wspieranie intensywnej współpracy terytorialnej, promocja rzemiosła, promocja kształcenia zawodowego oraz praca na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

Siedzibą Parlamentu Hanzeatyckiego (dalej jako PH) jest Hamburg w Niemczech. Przewodniczącym Parlamentu jest Pan Jurgen Hogeforster. Członkiem tego stowarzyszenia jest także od 2009 roku Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu.

 

W Polsce, poza WIR w Poznaniu, członkami organizacji są:

 

Pełny wykaz członków ze wszystkich krajów dostępny jest na stronie http://www.hanse-parlament.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=51

 

Prace Parlamentu Hanzeatyckiego są wsparte środkami z projektu BSR QUICK, który to jest współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa). Lista wszystkich projektów prowadzonych przez PH (aktualnych i archiwalnych) znajduje się na http://www.hanse-parlament.org/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=34   

 

Projekt BSR QUICK (Qualification, Innovation, Cooperation and Keybusiness for Small and Medium Enterprises in the Baltic Sea Region)

Celem Projekt BSR QUICK jest uwolnienie potencjału MŚP za pomocą działań, które stanowią odpowiedź na czynniki osłabiające konkurencyjność firm w regionie Morza Bałtyckiego. Tymi negatywnymi czynnikami są:

 

Rezultatami projektu mają być:

 

Strona www projektu  http://www.bsr-quick.eu/index.html

 

 

Projekt BalticSupply

Innym kluczowym projektem jest Projekt BalticSupply. Projekt BalticSupply ma na celu stworzenie lepszych możliwości biznesowych dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się w regionie Morza Bałtyckiego; ma poprawić ich potencjał i konkurencyjność. Projekt koncentruje się na europejskich rynkach dostaw.

Strona projektu http://www.balticsupply.eu/Home/tabid/1096/Default.aspx

 

W ramach projektu powstała niezwykle przydatna - dla wszystkich zainteresowanych eksportem i podnoszeniem konkurencyjności swojej firmy - platforma European Business Support Networkhttp://www.european-business-support-network.eu/welcome/

 

Poniżej zamieszczamy materiały, m.in. z zakresu innowacji, zarządzania jakością w firmie itp., udostępnione przez Parlament Hanzeatycki. Zapraszamy do lektury!

 


Zarządzanie jakością

Materiały informacyjne

Newslettery

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html