Ozdobny dyplom mistrzowskiOzdobny dyplom mistrzowski


Ozdobny dyplom mistrzowski można zamówić w Wydziale Oświaty Izby, przesyłając podanie o wystawienie dokumentu i dokonując opłaty w wysokości 70 zł na niżej podany rachunek bankowy. W tytule opłaty należy podać: imię i nazwisko, rodzaj egzaminu (egzamin czeladniczy), datę egzaminu, zawód oraz aktualne dane adresowe.
 
Należy zaznaczyć również sposób odbioru zamówienia (osobisty czy za pośrednictwem poczty).
Podanie można przysłać listownie, dołączając kserokopię dowodu wpłaty lub poprzez e-mail, załączając zeskanowany dowód wpłaty. Czas oczekiwania wynosi do 8 tygodni.
Nr rachunku bankowego: 95 1020 4027 0000 1402 0046 1699

 

Uwaga: Ozdobne dyplomy mistrzowskie wystawiane są osobom, które zdały egzamin przed komisją egzaminacyjną Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

 

 

druk polecenia zapłaty


druk zamówienia


Ozdobny dyplom mistrzowski nie jest dokumentem kwalifikacyjnym.  

ozd_mistrzowski.jpg


 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html