Organizacja roku szkolnego (młodociani dokształcający się w zasadniczych szkołach zawodowych)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr. 46, poz.432, z późn. zm.)

Rozporządzenie dotyczy organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach, w tym w zasadniczych szkołach zawodowych, w których dokształcają się młodociani pracownicy zatrudnieni w celu nauki zawodu. Określa terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole.treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html