Opłaty 

 

OPŁATY EGZAMINACYJNE I MANIPULACYJNE

       

obowiązujące w WIR w Poznaniu od 17 stycznia 2018 r.

 

 

 

za egzamin czeladniczy

711 zł

 

za egzamin czeladniczy poprawkowy

355 zł

 

za egzamin mistrzowski

1 422 zł

 

za egzamin mistrzowski poprawkowy

711 zł

 

za egzamin sprawdzający

237 zł

 

za wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego

26 zł

 

za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego      w zakładach zrzeszonych w cechu

60 zł

 
 
 

za wystawienie duplikatu zaświadczenia dla szkoły

35 zł

 

za wystawienie innych zaświadczeń  

18 zł

 

za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych

70 zł

 

za wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu czeladniczego przez młodocianego  pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe  u pracodawcy niebędącego członkiem cechu

100 zł

 

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html