OpłatyOPŁATY EGZAMINACYJNE I MANIPULACYJNE

 
     

obowiązujące w WIR w Poznaniu od 18 stycznia 2017 r.

 
     

za egzamin czeladniczy

661 zł

 

za egzamin czeladniczy poprawkowy

330 zł

 

za egzamin mistrzowski

1 321 zł

 

za egzamin mistrzowski poprawkowy

661 zł

 

za egzamin sprawdzający

220 zł

 

za wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego

26 zł

 

za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego      w zakładach zrzeszonych w cechu

60 zł

 
 
 

za wystawienie duplikatu zaświadczenia dla szkoły

35 zł

 

za wystawienie innych zaświadczeń  

18 zł

 

za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych

70 zł

 

za wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu czeladniczego przez młodocianego  pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe  u pracodawcy niebędącego członkiem cechu

100 zł

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html