Ochrona Środowiska„Nie odziedziczyliśmy ziemi po naszych przodkach,

pożyczyliśmy ją od naszych dzieci.”

                                                                  L. Brown

 


Odpowiedzialność za stan środowiska spoczywa na wszystkich, którzy z niego korzystają. Dotyczy to także osób prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od rodzaju działalności i wielkości firmy.

Ochrona środowiska staje się coraz ważniejszą sferą działalności gospodarczej. Coraz więcej też obowiązków nakłada prawo na podmioty gospodarcze.

Podjęliśmy próbę pomocy Państwu i przygotowaliśmy kilka zestawień, które powinny ułatwić dotarcie do interesujących Państwa przepisów prawa środowiskowego oraz wywiązanie się z obowiązków.
Umieściliśmy je na podstronach:
- akty prawne – jest to wykaz wybranych ustaw i rozporządzeń, które mogą być przydatne w związku z prowadzoną przez Państwo działalnością,
- formularze – znajdą tu Państwo formularze przydatne do prowadzenia ewidencji odpadów oraz niektóre formularze, na których należy składać informacje marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,
- opłaty – jest tu kilka podstawowych informacji o opłatach za korzystanie ze środowiska i opłacie produktowej oraz wybrane stawki opłat za korzystanie ze środowiska,
- przydatne kontakty – podajemy adresy i telefony instytucji i organizacji, które mogą pomóc Państwu w rozwiązaniu problemów związanych z ochroną środowiska w Państwa firmie.

Aktualności i zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska będziemy umieszczać na stronie głównej w Aktualnościach „ochrona środowiska”.

Uwagi i pytania dotyczące prezentowanych materiałów oraz prawa środowiskowego prosimy przesyłać na adres biura pełnomocnika WIR w Koninie.treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html