Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego pracownikaUstawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r.(Dz.U. z 2002r. Nr 112, poz.979 z póź.zm.):

Uchwała Nr 8 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 2 kwietnia 2008 r. znak:NO-I-130/7/08 zmieniająca Uchwałę Nr 4 Zarządu ZRP z dnia 19 lutego 2002r. znak NO-I-130/02 w sprawie "Zasad i trybu sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych". 

Podstawowe cele nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych:

Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle sprawowany jest przez organizacje samorządu rzemiosła, izby rzemieślnicze i cechy, w szczególności przez:treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html