Nabór do komisji 

UWAGA!!!

POZNAŃ 06.06.2019 r.

 

AKTUALNIE WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W POZNANIU

NIE PROWADZI NABORU DO KOMISJI EGZAMINACYJNYCH!!!

 

 

 

 

 

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO KOMISJI EGZAMINACYJNYCH

 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu informuje, iż poszukujemy wykwalifikowanych specjalistów do komisji egzaminacyjnych. Jeśli czują Państwo w sobie potencjał i mają chęć zaangażowania się w nowe działania, zapraszamy do współpracy.


Czekamy na ludzi, którym przyświeca idea przekazywania wiedzy i doświadczenia młodszemu pokoleniu. Wierzymy, że Państwa kompetencje zawodowe pozwolą na realizację procesu potwierdzania kwalifikacji zawodowych na wysokim poziomie, a współpraca w zakresie przeprowadzania egzaminów zapewni wykwalifikowanych pracowników na rynek pracy.


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat procesu potwierdzania kwalifikacji zawodowych, powołania do komisji oraz wymagań stawianych kandydatom. Oferujemy pracę w komisjach egzaminacyjnych w poniższych zawodach rzemieślniczych:

 

 

Alfabetyczny wykaz zawodów rzemieślniczych

 


Osoby zainteresowane powołaniem do komisji powinny spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89 z późn. zm.) oraz spełniać dodatkowe oczekiwania określone szczegółowo w poniższych załącznikach:

Wymogi kwalifikacyjne względem kandydatów ubiegających się o powołanie do komisji egzaminacyjnej

 

Oczekiwania względem kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych
 


Nowi kandydaci do komisji egzaminacyjnych proszeni są o wypełnienie i złożenie poniższych dokumentów:

 

-   Formularz zgłoszeniowy do komisji egzaminacyjnej 

 

Oświadczenie na potrzeby wystawienia informacji o wysokości uzyskanego przychodu za rok    podatkowy  

 

Zaświadczenie o przynależności do cechu i wykonywaniu zawodu  

 

 Klauzula informacyjna w zakresie pełnienia funkcji w komisji egzaminacyjnej

 

oraz załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w w/w rozporządzeniu i wymienionych w w/w formularzu zgłoszeniowym.
 
Osoby kontynuujące współpracę proszone są o wypełnienie poniższego skróconego formularza zgłoszeniowego, oświadczenia na potrzeby wystawienia informacji o wysokości uzyskanego przychodu za rok podatkowy oraz w przypadku członków cechu dodatkowo zaświadczenia o przynależności do cechu i wykonywaniu zawodu:

 

 - Skrócony formularz zgłoszeniowy do komisji egzaminacyjnej

 

 - Oświadczenie na potrzeby wystawienia informacji o wysokości uzyskanego   
     przychodu za rok podatkowy 

 
 - Zaświadczenie o przynależności do cechu i wykonywaniu zawodu  

 

 

Dokumenty można składać w Wydziale Oświaty Izby w Poznaniu lub w Biurach Pełnomocników Izby oraz Cechach.
Wyrażamy nadzieję, że powyższa propozycja zyska Państwa zainteresowanie.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
 
              Iwona Derda                                                                                  Tomasz Wika
   Naczelnik Wydziału Oświaty                                                                     Dyrektor Izby
 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html