Nabór do komisjiProwadzimy nabór kandydatów do komisji egzaminacyjnych

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu informuje, iż minęła pięcioletnia kadencja większości komisji egzaminacyjnych Izby. Aktualnie poszukujemy kandydatów do komisji egzaminacyjnych w szczególności w następujących zawodach:

o    blacharz,
o    betoniarz-zbrojarz,
o    cieśla,
o    dekarz,
o    introligator,
o    kamieniarz,
o    kosmetyczka,
o    koszykarz-plecionkarz,
o    krawiec,
o    kucharz
o    parkieciarz,
o    posadzkarz,
o    witrażownik,
o    mechanik-monter maszyn i urządzeń,
o    mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
o    mechanik motocyklowy
o    ślusarz,
o    wulkanizator,
o    zdun,
o    złotnik-jubiler.

Komisje egzaminacyjne mogą zostać powołane w zawodach z klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła. Poniżej zamieszczamy wykaz zawodów rzemieślniczych, w których możemy powołać komisje egzaminacyjne.

.

Wykaz zawodów rzemieślniczych

 

Osoby zainteresowane powołaniem do komisji powinny spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia dnia13 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89) oraz spełniać dodatkowe oczekiwania określone poniżej.

 

Wymogi kwalifikacyjne względem kandydatów ubiegających się o powołanie do komisji egzaminacyjnej

Oczekiwania względem kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych

 

Kandydaci do komisji egzaminacyjnych proszeni są o wypełnienie i złożenie poniższych formularzy:

 

oraz załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w w/w rozporządzeniu i wyspecyfikowanych w w/w formularzu zgłoszeniowym.

 

Uprzejmie prosimy osoby wyrażające chęć pracy w komisji egzaminacyjnej o złożenie w/w dokumentów do biura Izby w Poznaniu. Wyrażamy nadzieję, że powyższa propozycja zyska Państwa zainteresowanie.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

         Iwona Derda                                                                                      Tomasz Wika

Naczelnik Wydziału Oświaty                                                                     Dyrektor Izby

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html