Mistrz Józef Przesławski 

 

W tym roku mija 130 rocznica urodzin wybitnego wielkopolskiego mistrza introligatorskiego i działacza społecznego. Poniżej prezentujemy plansze, które zostały przygotowane na wystawę prezentowaną w holu Izby. Ten piękny portret przygotował ... prawnuk Karol Przesławski

 

 

 

Urodził się 10 marca 1886 roku we wsi Łęgowo (powiat wągrowiecki). Od dzieciństwa pasjonował się książkami. Przyszłego zawodu uczył się w firmie J. Kręglewskiego w Wągrowcu. Egzamin czeladniczy zdał w 1906 roku w bydgoskiej Izbie Rzemieślniczej. Następnie odbywał obowiązkowe „wędrówki” mają- ce kształcić jego zdolności w zawodzie. Podczas tej podróży pracował w wielu zakładach introligatorskich min. w Lipsku, Monachium i Essen. Egzamin mistrzowski zdał w Düsseldorfie w 1913 roku. Rok później został przymusowo wcielony do armii pruskiej i walczył w I Wojnie Światowej na froncie francuskim. Po zakończeniu wojny w 1918 roku przybył do Poznania i rozpoczął pracę w Drukarni św. Wojciecha. Po rocznej pracy w tym zakładzie. Józef poznał Stanisława Cierniaka, z którym kupił na spółkę przedsiębiorstwo drukarskie działające od 1874 roku. Założycielem był Niemiec Paul Wilcke. Firma zlokalizowana była przy ulicy Wodnej 27 w Poznaniu. Nowi właściciele od razu zainwestowali w nowoczesne maszyny, a zakład rozrósł się na dwa piętra budynku. Na pierwszym piętrze mieściła się introligatornia oraz hurtownia materiałów introligatorskich, a na drugim piętrze zlokalizowali fabrykę kartonów, drukarnię i szlifiernię noży do gilotyn introligatorskich. Zakład rozwijał się bardzo szybko, w 1928 roku park maszynowy liczył 60 maszyn i urządzeń napędzanych 7 silnikami. Wykonywali galanterię introligatorską, kartony, pudełka, księgi handlowe i nakładowe oprawy książek, a poza tym powstawały oprawy na specjalne zamówienie, wykonywane artystycznie na najwyższym poziomie. Bardzo ważnym wydarzeniem dla firmy Przesławskiego i Cierniaka była Powszechna Wystawa Krajowa odbywająca się w Poznaniu w 1929 roku. Spółka została nagrodzona Listem Pochwalnym za udział w wystawie. W tym czasie odbył się także w Poznaniu Zjazd Mistrzów Introligatorskich. Obradowano głównie na temat ówczesnej sytuacji zawodu introligatora i konieczności powołania cechu introligatorów w Poznaniu. Starania Józefa Przesławskiego przyniosły oczekiwany efekt i 29 września 1929 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Cechu Mistrzów Introligatorskich na obwód Poznańskiej Izby Rzemieślniczej. Został wybrany Starszym Cechu. W 1931 roku spółka została rozwiązana, a majątek został podzielony pomiędzy byłych wspólników. Józef Przesławski otrzymał zakład introligatorski z hurtownią materiałów introligatorskich. Uczestniczył w wielu wystawach, między innymi w Targach Poznańskich w roku 1922 i 1933. Pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnych Czeladniczej oraz Mistrzowskiej. Brał udział w Ogólnopolskim Zjeździe Introligatorów w Krakowie w 1937 roku. W następnym roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za "zasługi na polu pracy zawodowej". W tym samym roku został wybrany na Radnego Stołecznego Miasta Poznania z listy Stronnictwa Narodowego, do którego należał od 1925 roku. Był także członkiem Czerwonego Krzyża i Bractwa Kurkowego. Działał aktywnie w Towarzystwie Młodych Przemysłowców, a w roku 1939 został wybrany do jego władz. Po wybuchu wojny za działalność społeczną został osadzony w Obozie Zagłady - Forcie VII w Poznaniu. Następnie przez Obóz Przesiedleńczy przy ulicy Głównej został wywieziony na teren Generalnego Gubernatorstwa. Schronienie znalazł w Radomiu i tam przebywał do końca wojny. Po powrocie do Poznania otworzył swój zakład w nowym miejscu przy ulicy Dąbrowskiego. Wykonywał artystyczną oprawę książek i galanterię introligatorską. W roku 1947 dołączył do reaktywowanego Cechu, został ponownie wybrany Starszym i Przewodniczącym Komisji Czeladniczej oraz Mistrzowskiej. Józef Przesławski zmarł 24 stycznia 1949 roku. Przypadającą w tym roku 130  rocznicę urodzin postanowiłem uczcić organizując wystawę prezentującą życie i działalność mojego pradziadka. Wsparcia udzieliła mi Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe, które udostępniło ciekawe zdjęcia Poznania ze swoich zasobów. Zapraszam wszystkich serdecznie do zobaczenia wystawy „1886-2016 | Mistrz Przesławski” w dniach 11-29 kwietnia w budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Karol Przesławski

 


 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html