Materiały informacyjne 

Sprawozdanie ze zgromadzenia członkowskiego Parlamentu Hanzeatyckiego  6 czerwca 2013 roku

  Efektywnośc energetyczna i ochrona klimatu

Kurs doskonalenia zawodowego "Doing Business Inernational for SME"

Strategie zarządzania przedsiębiorstwem

Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich

Zarządzanie kosztami dla MŚP, szkolenietreść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html