Marketing internetowy nową siłą rzemiosła 

 

W ostatnich latach można zaobserwować rosnące znaczenia marketingu internetowego  i jego wpływ na wzrost sprzedaży mikro, małych a także średnich przedsiębiorstw. Szybkość i łatwość dostępu  do informacji powoduje, że budowanie przewagi konkurencyjnej firm musi się odbywać przez  wykorzystanie nowoczesnych technologii, bez których każdemu przedsiębiorstwu będzie coraz trudniej zaistnieć w świadomości potencjalnych klientów. Takie elementy jak posiadanie własnej strony internetowej są już standardowym działaniem w przedsiębiorstwach, które chcą zaistnieć w internecie. Jak pokazują badania przeprowadzone przez PARP,  takie firmy dwa razy szybciej zwiększają swoje obroty i liczbę pracowników niż te, które nie maja swojej strony internetowej.

Najmniej reprezentowaną grupą w internecie są firmy rzemieślnicze. Do tej pory nie powstał też żaden portal internetowy w Wielkopolsce ani w innych częściach Polski, który stanowiłby bazę kontaktowo - informacyjną o firmach rzemieślniczych w internecie.  Świadczy to o nie wystarczającej obecności rzemiosła w sieci. Aby to zmienić Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu realizuje projekt pt. „Marketing internetowy nową siłą rzemiosła”, w ramach którego zostanie utworzony rzemieślniczy  portal internetowy, na którym  zamieszczone będą profile zainteresowanych promocją  rzemieślniczych firm zrzeszonych
w wielkopolskich Cechach.  

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw MSP z woj. wielkopolskiego poprzez działania marketingowe oraz zbudowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i stworzenie innowacyjnego symbolu jakości rzemieślniczej w oparciu o opinie klientów. Działania projektu skierowane są na stworzenie portalu internetowego, za pomocą którego potencjalny klient będzie mógł dotrzeć do rzemieślnika, znaleźć opis jego oferty, skorzystać z oferowanej usługi, a w końcowej fazie współpracy rzetelnie ocenić jego usługi.

Czas realizacji

01.09.2014 – 31.08.2015

Zadania, które będą realizowane w ramach projektu:

1.      Opracowanie rzemieślniczego portalu korporacyjnego oraz aplikacji telefonicznej portalu

2.      Szkolenia – mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników w obszarze prowadzenia działań marketingowych, w tym:

3.     Kampania upowszechniająca poprzez:

Projekt jest realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu w partnerstwie
z Doradztwem Społecznym i Gospodarczym.

Dzięki realizacji niniejszego projektu rzemieślnicy będą mieć możliwość wypromowania swoich usług i produktów w różnych środkach przekazu, a tym samym na dotarcie do szerokiej grupy odbiorców.

Wszystkich zainteresowanych umieszczeniem informacji o swojej firmie na portalu rzemieślniczym prosimy o kontakt z panią Bogumiła Frąckowiak emailow bogumila.frackowiak@irpoznan.com.pl, tel. 61 8593524.

 

Zaproszenie do udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWEtreść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html