ZawodyPrzygotowanie zawodowe u pracodawców-rzemieślników realizowane jest obecnie w 124 zawodach rzemieślniczych obejmujących klasyfikację zawodów  i specjalności rynku pracy. Spośród powyższej grupy zawodów 47 zawodów należy do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. W zawodach tych jest możliwość realizacji dokształcania teoretycznego w systemie szkolnym i wówczas młodociani pracownicy zajęcia  praktyczne realizują na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w zakładzie rzemieślniczym, natomiast zajęcia teoretyczne w zasadniczej szkole zawodowej. W przypadku realizacji przygotowania zawodowego w systemie pozaszkolnym zajęcia praktyczne odbywają się również w zakładzie rzemieślniczym, natomiast zajęcia teoretyczne na kursach dokształcających lub są u pracodawcy. W pozostałych zawodach, obejmujących klasyfikację zawodów i specjalności rynku pracy nauka zawodu jest możliwa tylko w systemie pozaszkolnym, gdzie dokształcanie teoretyczne może być realizowane na kursach dokształcających lub bezpośrednio u pracodawcy.

 

Nauka zawodu w rzemiośle może być prowadzona w następujących zawodach:

 

UWAGA!

Gwiazdką oznaczono zawody, w których nauka może być prowadzona tylko w systemie pozaszkolnym, zawody zapisane bez gwiazdki mogą być nauczane w systemie szkolnym i pozaszkolnym

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html