Kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich 

 

Pobierz dodatkowe informacje:

Plakat

Informacje szczegółowe

Formularz zgłoszeniowy

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html