Kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich 

 

Pobierz dodatkowe informacje:

Plakat

 

Informacje szczegółowe

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Klauzula informacyjna

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html