Karta informacyjna„Karta informacyjna dla pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego” jest narzędziem w realizacji zadania organizacji rzemiosła ustalonego w art. 3 ust. 7 ustawy o rzemiośle dotyczącego sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych. Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o rzemiośle - pracodawcy rzemieślnicy zatrudniający młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego zobowiązani są spełnić warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami izby rzemieślniczej lub cechu.

Pracodawcy prowadzący kształcenie zawodowe zobowiązani są wypełnić „Kartę informacyjną” co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym i następnie przekazać ją do cechu do dnia 30 listopada każdego roku kalendarzowego.

 

Wypełnianie Karty zapewni rzemieślnikom – mistrzom szkolącym samoocenę warunków organizacji kształcenia młodocianych pracowników pod kątem stosowania przepisów prawa pracy i BHP, zlokalizowania ewentualnych nieprawidłowości oraz przyczyni się do podjęcia działań korygujących, podnosząc jakość kształcenia w zakładach rzemieślniczych.

 

Karta informacyjnatreść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html