FormularzeOchrona środowiska – formularze
 

I. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska należy przekazywać marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska za okresy półroczne do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Dotyczą one m. in.:


II. Informacje i sprawozdania roczne przekazywane marszałkowi województwa:

III. Niektóre dokumenty dla prowadzenia ewidencji odpadów:

Wzory wszystkich wymaganych dokumentów określa rozporządzenie Ministra
Środowiska dnia 14. 02. 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213).
U W A G A: powyższe rozporządzenie i wzory kart obowiązywały do 31. 12. 2010 r.

Obowiązujące od 1. 01. 2011 r. wzory dokumentów ustalone są przez rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673).

Nowe wzory dokumentów:

IV. Adresy, na które należy przekazywać informacje wymienione w p. I i II:(dla podmiotów z województwa wielkopolskiego)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
Plac Wolności 18
61-739 Poznań,
telefon – 61 626-64-00
fax. - 61 626- 64- 01
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
telefon – 61 827-05-00
telefax –  61 827-05-22
 
Formularze do pobrania
 
Formularz 1 Pobierz formularz
Formularz 2 Pobierz formularz

Formularz 3/2011 - nie zawiera:

-     Działu 3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych,
-     Działu 8.Zbiorcze zestawienie danych o składowiskach odpadów,
-     Działu 9. Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
-     Działu 10. Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach i współspalarniach odpadów
oraz punktów 15, 16 i 25 – 35 objaśnień.
Pełny wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8. 12. 2010 r.     w sprawie zakresu informacji oraz  wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674). 

Pobierz formularz
Formularz 4/2011 Pobierz formularz
Formularz 5 Pobierz formularz
Formularz 6 Pobierz formularz
Formularz 7 Pobierz formularz
Formularz 8/2010 Pobierz formularz
Formularz 9/2010 Pobierz formularz
Formularz 8/2011 Pobierz formularz
Formularz 9/2011 Pobierz formularz
   

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html