EUROPASS - SuplementOsoby, które uzyskały Dyplom Mistrzowski lub Świadectwo Czeladnicze po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania Suplementu do Dyplomu Mistrzowskiego lub Suplementu do Świadectwa Czeladniczego.
Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych  zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów. 

Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie w języku polskim oraz w języku angielskim. 


W celu uzyskania w/w dokumentu należy wypełnić wniosek i przesłać go na adres e-mail: oswiata@irpoznan.com.pl lub na adres pocztowy: al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań.
Wniosek można pobrać poniżej:


Wniosek o wydanie suplementu

Suplement do dyplomu mistrzowskiego oraz suplement świadectwa czeladniczego nie są dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i nie zastępują dyplomu mistrzowskiego oraz świadectwa czeladniczego.


 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html